Kontakt
Untitled Document

ABT MASZEWO Spółka z o.o.
72-130 Rożnowo Nowogardzkie 59
tel./fax (091) 40 710 74
tel. (091) 40 711 28
abt_maszewo@op.pl
Regon - 810946167

PREZES Spółki - Lech Birkenfeld