ABT - Projekty dofinansowane funduszami unijnymi
Untitled Document

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

„Doradztwo w zakresie opracowania biznes planu inwestycji polegającej na zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji betonowych wyrobów prasowanych dla budownictwa.”
Umowa nr UDA-RPZP.01.03.01-32-043/08-00

Całkowita wartość inwestycji - 37.332,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13.005,00 PLN

Beneficjent: ABT Maszewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością